Etusivu/Meillä tapahtuu/Kaupungin tapahtumat/Siivouspäivä ja Ravintolapäivä

Siivouspäivä ja Ravintolapäivä

Siivouspäivä Lauritsalassa.

Lappeenrannan kaupunki pitää tärkeänä kaupunkilaisten aktivoimista Siivouspäivän ja Ravintolapäivän tapaisten yhteisöllisten tapahtumien järjestämiseen ja sen vuoksi kaupunki pyrkii myös omilla toimillaan edesauttamaan tällaisten tapahtumien järjestämistä.

Lue lisää Siivouspäivästä ja katso tarkka ajankohta Siivouspäivän verkkosivustolta!

Lue lisää Ravintolapäivästä ja katso lähellä järjestettävät tapahtumat Ravintolapäivän verkkosivustolta!

Jatkossa lappeenrantalaiset voivat pystyttää Siivouspäivänä ja Ravintolapäivänä myyntipisteensä kaupungin yleisiin ulkoalueisiin puistoihin ja aukioille, kunhan noudattavat seuraavia ohjeita:

  1. Myyjien tulee rekisteröityä ja ilmoittaa myyntipaikasta Siivouspaiva.com / Ravintolapaiva.com sivustolla.
  2. Myyntipaikkojen tulee sijaita nk. kovilla pinnoilla, kuten kiveyksillä, asfaltilla tai hiekkakäytävillä. Nurmikoita ei saa vahingoittaa.
  3. Yleistä jalankulkua, liikennettä tai muuta alueen käyttöä ei saa haitata.
  4. Myyjä vastaa kaupungille ja kolmannelle osapuolelle myyntipaikasta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta.
  5. Myymättä tai kierrättämättä jääneet tavarat on kunkin myyjän vietävä pois yleiseltä alueelta omalla kustannuksellaan välittömästi tapahtuman jälkeen.
  6. Ravintolapäivän osalta pitää huolehtia elintarvikehygieniaan ja ympäristön siisteyteen liittyvistä velvoitteista Lappeenrannan seudun ympäristötoimen edellyttämällä tavalla.

Lupakäytäntö ei koske alueita, joita vuokrataan yleisesti tapahtumatoimintaan, kuten torit, urheilukentät ja vastaavat. Niiden osalta vuokraus ja niiden edellyttämät lupakäytännöt hoidetaan entiseen tapaan.

Ravintolapäivänä niin sanottujen Pop up -ravintoloiden pitäjiä koskevat elintarvikelain yleiset vaatimukset hygieniasta ja heillä on aina vastuu valmistamiensa ja tarjoilemiensa elintarvikkeiden elintarviketurvallisuudesta.

Käytettävien raaka-aineiden tulee olla tuoreita ja hyvälaatuisia. Erityisesti helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyssä on huomioitava oikeat säilytys- ja tarjoilulämpötilat.

Pop up -ravintolatoiminnasta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ympäristötoimeen, mikäli toiminta on vähäriskistä. Vähäriskisenä toimintana voidaan pitää esimerkiksi kinkku- tai juustovoileipien koostamista ja keitto- ja pataruokien valmistusta. Vähäriskistä toimintaa sen sijaan EI ole laajamittainen elintarvikkeiden käsittely tai seuraavanlaisten elintarvikkeiden valmistus/myynti: tartarpihvien valmistus, kalan graavaus, mädin suolaus tai sushiannosten valmistus.

Ruokaviraston verkkosivuilta löytyy lisätietoa pop up -ravintoloista ja niitä koskevista yleisistä hygieniavaatimuksista.

Pop up -ravintolan pitäjän tulee hoitaa kaikki kiinteät jätteet kunnalliseen jätteen keräykseen ja lajitella jätteet erikseen vähintäänkin kuivajätteeseen ja biojätteeseen. Pitäjä vastaa myös asiakkaiden jätteistä ja tulee huolehtia siitä, että kertakäyttöastiat eivät jää roskaamaan ympäristöä. Ritiläkannellisiin sadevesiviemäreihin ei saa kaataa astioiden pesuvesiä, koska ne ovat yhteydessä suoraan pintavesistöihin.