Etusivu/Meillä tapahtuu/Ajankohtaista/Lappeenrantalaisten kulttuuriunelmia hyödynnetään Kulttuurin Unelmavuoden 2024 suunnittelussa
9.11.2022

Lappeenrantalaisten kulttuuriunelmia hyödynnetään Kulttuurin Unelmavuoden 2024 suunnittelussa

Lappeenrannassa vietetään kulttuurin unelmavuotta 2024. Kaupunki juhlii samana vuonna 375. syntymäpäiväänsä. Kaupungin kulttuuritoimen korkeakouluharjoittelija keräsi ylös unelmavuotta varten kuntalaisten unelmia kesällä 2022.

Idea Saimaan kulttuurin unelmavuosista sai alkunsa itäisen Suomen yhteisestä hausta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.Käsilläseisoja puistossa.

”Ajatuksena oli, että jokainen hakeva keskuskaupunki, joista yksi on Lappeenranta, pääsee matkalla valokeilaan ja profiloimaan sekä innostamaan omaa aluettaan. Tavoitteena oli myös jakaa ja kasvattaa alueen osaamista esimerkiksi tapahtumien ja taiteilijavaihtojen näkökulmasta”, kerrotaan Saimaa-ilmiön verkkosivuilla.

Kulttuurin unelmavuodet päätettiin toteuttaa Saimaan alueella, Saimaa-ilmiössä mukana olleissa kaupungeissa, vaikka yhteinen tavoite Euroopan kulttuuripääkaupungista ei toteutunut.  

– Kulttuurin unelmavuodet nähtiin tärkeäksi toimenpiteeksi alueemme taiteen ja kulttuurin puolesta, kertoo Lappeenrannan kaupungin kulttuurijohtaja Anu Talka

Kitaransoittaja.Kulttuuritoimen korkeakouluharjoittelija jalkautui keräämään unelmia

Lappeenrannan kaupungilla kesällä 2022 työskennellyt kulttuuritoimen korkeakouluharjoittelija Nelly Hakkarainen vietti kesän selvittäen lappeenrantalaisten unelmia osana Kulttuurin unelmavuoden 2024 pohjatyötä.  

Hakkarainen haastatteli kuntalaisia eri tapahtumissa ja paikoissa: Satamatorilla kesän avajaisissa, Täällähän myökin asutaan! -tapahtumassa ja Yle Pointti -festivaalilla, Pride -kulkueen piknikillä, Sammonlahden asukastilassa sekä Me-talon juhannusetkoilla. Lisäksi Hakkarainen vieraili päiväkodissa, vanhainkodissa ja Me-talolla ohjaten tanssillisia unelmointityöpajoja. Hänelle saattoi myös ilmoittautua haastateltavaksi tai vastata haastattelukysymyksiin verkkolomakkeen kautta.  

Yhteensä kesän aikana Hakkarainen keräsi kaikkiaan 136 kuntalaisen kommentteja ja toiveita. Vastaajat olivat iältään 4–94-vuotiailta eli vastaajien ikähaarukka oli peräti 90 vuotta.Wanhan Kaupungin Festivaalin kävijöitä.

Lappeenrantalaiset tyytyväisiä kaupungin kulttuuritarjontaan – asukkaita ja toimijoita kehotetaan hyödyntämään alueen tapahtumakalenteria

– Positiivinen yllätys kyselyssä oli, että valtaosa haastatelluista koki kaupungin kulttuuritarjonnan jo tällaisenaan hyväksi ja monipuoliseksi, Hakkarainen iloitsee.  

Hakkarainen ei varsinaisesti pyrkinyt selvittämään tämänhetkistä kulttuuritarjontaa kaupungissa, mutta monet haastatelluista alkoivat spontaanisti kertoa kaupungin tarjoamista tapahtuma- ja harrastusmahdollisuuksista. 

– Kulttuuriharrastus on monelle tärkeä henkireikä ja mielenterveyttä ylläpitävä tekijä. Monia kulttuuriunelmia onkin jo toteutunut, Hakkarainen lisää. 

Kehitystä kaupunkilaiset kaipasivat kulttuuritarjonnan viestintään ja markkinointiin.  

– Asukkaat tunnistavat kulttuurin kentän monipuolisuuden, mutta yleinen tuntuma on se, että koska kenttä on sirpaleinen ja monista pienistä toimijoista koostuva, tiedotus ei aina tavoita kohderyhmäänsä.  

Erilaiset taiteen lajit ja kulttuurin ilmiöt ansaitsisivat kuntalaisten mielestä Lappeenrannassa enemmän medianäkyvyyttä. Toiveista nousi esiin myös yhteinen työkalu, jota sekä kulttuuritoimijat että yleisöt osaisivat käyttää. 

– Kannustamme sekä kävijöitä, että tapahtumajärjestäjiä käyttämään aktiivisesti Etelä-Karjalan tapahtumakalenteria sekä uutta harrastuskalenteria, jotka tarjoavat yhteisen alustan tapahtumista ja harrastuksista tiedottamiseen, Anu Talka sanoo. 

Etelä-Karjan tapahtumakalenteri löytyy täältä.

Kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät unelmat ovat värikkäitä ja monipuolisia – osallistaminen ja saavutettavuus nousivat esiin vastauksissa

Toteutettujen kyselyjen perusteella kuntalaisten yleiset, omaa elämää koskevat unelmat olivat ikäluokittain samankaltaisia, mutta kulttuurin ja taiteeseen liittyvät unelmat ovat sitäkin värikkäämpiä ja monipuolisempia.  

Toistuvasti haastatteluissa esiin nousseita teemoja olivat muun muassa kulttuurin ja taiteen kyky luoda yhteisöllisyyttä sekä taiteen näkyminen enemmän katukuvassa. Monelle vastaajalle unelmien taideteos olisi sellainen, johon kaupunkilaiset itse pääsisivät osallistumaan. Erilaisia yhteisiä maalauksia tai kierrätystaideteoksia ideoitiin ahkerasti.  

– Kuntalaiset kaipaavat katukuvaan entistä enemmän värikkyyttä. Katutaide, muraalit ja valotaide kiinnostavat monia. Monet unelmoivat, että taide tulisi useammin vastaan arkipäivässä. Konserttihan voisi tapahtua esimerkiksi Prisman aulassa? Hakkarainen pohtii. 

– Sanapari “matala kynnys” toistui monen haastateltavan puheessa. Tärkeää on, että kulttuuri ja taide on saavutettavaa kaikille halukkaille. Muun muassa hinta, viestinnässä käytetty kieli ja sijainti vaikuttavat saavutettavuuteen. Sijaintiin ei liity vain esteettömyys, vaan myös maantieteellinen sijainti. Taide ja kulttuuri ei saisi keskittyä keskustaan vaan tarjontaa tulisi olla monipuolisesti ympäri kaupunkia, Hakkarainen kertoo.  

Lappeenrannan kulttuurin unelmavuoden 2024 tavoitteena on aktivoida kulttuurin kuluttajia ja työllistää paikallisia toimijoita.  

– Toive on, että vuonna 2024 kulttuuri näkyy ja kuuluu katukuvassa ympäri kaupunkia, suorastaan niin, että siltä ei voi välttyä, Hakkarainen summaa.

Lisätiedot:

Anu Talka 
Kulttuurijohtaja – Lappeenrannan kaupunki 
040 350 8111  
anu.talka@lappeenranta.fi