Etusivu/Tilat ja alueet/Alueet/Alueiden yleiset käyttöehdot

Lappeenrannan kaupungin ulkoalueiden yleiset käyttöehdot

Yleinen järjestys tapahtuma-alueella

Tapahtumien tulee olla Lappeenrannan kaupungin arvojen mukaisia. Tapahtumissa tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa kestävän tapahtumatoiminnan periaatteita. Vastuu tapahtumasta on aina sen järjestäjällä.

Varattu alue on tapahtumajärjestäjän käytössä vain varattuna ajankohtana. Varattuun ajankohtaan sisältyy mahdollisten rakennelmien rakentaminen ja purkaminen (ja alueen siivoaminen vastaavaan kuntoon kuin luovutushetkellä).

Pysäköinti on sallittu vain sille varatuilla paikoilla.


Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia, että tapahtumasta aiheutuva melu on kohtuullista ja tarvittaessa lähistön asukkaita ja toimijoita on informoitava mahdollisesta häiriöstä. Tilaisuudet tulee päättää ennen klo 22.00. Jos tilaisuus halutaan päättää klo 22.00 jälkeen, tarvitaan tähän maanomistajan erillinen suostumus ja tapahtumasta tulee tehdä meluilmoitus Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen.

Tapahtuman yhteydessä pienimuotoinen myyntitoiminta on sallittu. Alkoholin myynti ja muu laajamittainen myyntitoiminta ei ole sallittu ilman maanomistajan erillistä suostumusta ja tarvittavia lupia.

Tapahtuman järjestäjä hakee kaikki tarvittavat viranomaisluvat ja vastaa niiden kustannuksista.

Turvallisuus tapahtuma-alueella

Alueen käyttö tulee järjestää niin, että tapahtuma ei aiheuta vahinkoa ihmisille, rakennuksille, laitteille, kasvillisuudelle eikä muullekaan omaisuudelle. Alueelle ei saa varastoida mitään, mikä rumentaa alueen maisemaa, viihtyisyyttä tai kaupunkikuvaa. Tapahtuman järjestävä vastaa tapahtuman jätehuollosta Etelä-Karjalan jätehuoltomääräyksen mukaan. Tapahtuman järjestäjä vastaa alueen siivouksesta omalla kustannuksellaan tapahtuman jälkeen siten, että kaikki jätteet kerätään pois jätteiden lajittelusta huolehtien ja alue saatetaan kaikin tavoin siihen kuntoon, jossa se oli sitä luovutettaessa.

Avotulen teko tai tuliesitykset eivät ole sallittuja ilman maanomistajan suostumusta ja muita tarvittavia lupia.

Kulkureittejä tai pelastusteitä ei saa tukkia.

Tapahtuma-alueen rakentaminen

Tapahtuma-alueen rakentamisessa tulee noudattaa Lappeenrannan kaupungin tapahtumapalveluiden antamia ohjeita.

Tapahtuma-alueilla tulee noudattaa kyseessä olevan alueen aluekohtaisia painorajoituksia ja tapahtumarakentamista koskevia rajoituksia. Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia irtorakennelmien turvallisuudesta ja niiden poisviennistä tapahtuman jälkeen.

Jos tapahtuma-alueella on kalusteita ja istutuksia, tapahtuman järjestäjä vastaa kalusteiden siirtämisestä tarpeen mukaan. Kalusteet tulee palauttaa tapahtuman jälkeen paikoilleen.

Tapahtuman järjestäjä vastaa kaikista sähkön järjestämiseen liittyvistä kustannuksista.

Sähkön käytöstä sovitaan erikseen tapahtumapalveluiden kanssa.

Tutustu tapahtuman järjestämiseen tarvittaviin lupiin tarkemmin kaupungin tapahtumapalveluiden sivuilla https://lappeenrantaevents.fi/fi/Jarjesta-tapahtuma

Lisätietoja ja apua saat Lappeenrannan kaupungin tapahtumapalveluilta
lappeenranta.events@lappeenranta.fi