Etusivu/Järjestä tapahtuma/Yhteistyö kaupungin kanssa

Saavutettavuusseloste

Lappeenrannan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisiesti.
Tämä saavutettavuusseloste koskee lappeenrantaevents.fi -verkkosivustoa.

Vaatimuksenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten täyttämättä jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettava seuraavista syistä:

a) Lainsäädön noudattamatta jättäminen
Sivustolla ei ole sisältöä, jonka osalta lainsäädäntöä ei olisi noudatettu lukuun ottamatta niitä sisältöjä, joiden tuottaminen aiheuttaa kohtuuttoman rasitteen tällä hetkellä.

b) kohtuuton rasite
Sivustolla on hakemuslomakkeita joko pdf-muodossa tai sähköisinä lomakkeina, joita ei ole voitu tuottaa saavutettavaksi toistaiseksi. Lappeenrannan kaupunki selvittää parhaillaan menetelmää, joilla kaupungin koko lomaketarjonta voidaan saattaa saavutettavaksi kohtuullisin kustannuksin. Tämän työn arvioitu valmistumisaika on 31.12.2019.

c) Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä
Sivustolla on linkkejä pdf-tiedostoina esitettäviin karttoihin. Sovellettava lainsäädäntö ei koske karttoja ja karttapalveluita, jollei kartan tehtävänä ole esittää navigointikäyttöön tarkoitettuja ohjeita.

Huomaa myös, että sivustolla ilmoitetaan linkkeinä osoitetietietoja toisiin verkkopalveluihin, joihin lainsäädäntöä ei sovelleta vielä tässä vaiheessa. Näitä ovat muun muassa Lappeenrannan kaupungin pääsivusto lappeenranta.fi, tilavarauksia hallinnoiva järjestelmä timmi4.lappeenranta.fi ja tapahtumakalenteri tapahtumat.ekarja.fi, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

Tietoja ei-saavutettavasta sisällöstä saa sähköpostilla osoitteesta saavutettavuus@lappeenranta.fi

Tämä saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 20.9.2019.

Selosteen tiedot perustuvat sivuston ylläpitäjän itsearvioon ja järjestelmätoimittajan arvioon.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta Lappeenrannan kaupungille, mikäli katsoo, että sivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia tai yksittäistapauksissa pyytää ei-saavutettavaa digitaalista sisältöä toimitettavaksi saavutettavassa muodossa, mikäli tämä on välttämätöntä käyttäjän velvollisuuksien, oikeuksien ja etujen toteuttamiseksi.

Palautteen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@lappeenranta.fi

Saavutettavuuspalautteeseen vastataan viipymättä, kuitenkin kahden viikon kuluessa. Saavutettavuuspalautteen lappeenrantaevents.fi-sivuston osalta käsittelee Lappeenrannan kaupungin tapahtumapalvelut.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000