Etusivu/Järjestä tapahtuma/Suunnittelu/Vakuutukset

Vakuutukset

Tapahtumaa järjestettäessä on aina huomioitava mahdolliset tapaturmat ja muut vahingot, joista järjestäjä on vastuussa viranomaisille toimitettavista luvista ja ilmoituksista huolimatta. Korvausvastuu tapaturmissa ja onnettomuuksissa on aina tapahtuman järjestäjällä.

Järjestäjän velvollisuus on ottaa huomioon vakuutuksissa niin kävijät, henkilöstö kuin omaisuuskin. Jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa on hyvä selvittää, millaisia vakuutuksia järjestäjän tulee ottaa tapahtumaansa varten ja millainen on riittävä vakuutusturva.

Apua ja vakuutuksia voi tiedustella yksityisiltä vakuutuksentarjoajilta.

Alla on yleistietoa tapahtumien kannalta tärkeistä vakuutuksista.

Tapahtuman järjestäjän kannattaa ottaa vastuuvakuutus, joka korvaa tapahtumakävijöille mahdollisesti tapahtuvia henkilö- ja esinevahinkoja. Se suojaa siis mahdollisten vahingonkorvausvelvollisuuksien varalta. Vastuuvakuutus voi suojata järjestäjää myös esimerkiksi järjestyksenpidon tai valvonnan riittämättömyyden ja toimipaikan puutteellisen kunnon varalta.

Poliisi kokoontumislakiin perustaen määrätä tapahtuman järjestämisen edellytykseksi sen, että järjestäjällä on korvausvelvollisuutensa varalta riittävä vastuuvakuutus, jos tapahtuman järjestämisestä voi aiheutua vahinkoa omaisuudelle tai henkilöille. Lisäksi poliisi edellyttää yleisötilaisuusilmoituksen hyväksymiseksi järjestäjältä vastuuvakuutusta.

Vastuuvakuutus ei korvaa itse järjestäjälle, henkilöstölle, talkooväelle ja muille vapaaehtoisille sattuneita vahinkoja.

Tapaturmavakuutuksella katetaan niin järjestäjälle, henkilöstölle kuin mahdolliselle talkoo- ja vapaaehtoisväellekin mahdollisesti tapahtuvat tapaturmat.

Järjestäjän on työsuojelulain mukaan hankittava jokaiselle palkalliselle työntekijälle tapaturmavakuutus onnettomuuksien ja tapaturmien varalta. Järjestäjä on vastuussa myös vapaaehtoisten turvallisuudesta tapahtumassa.

Tapaturmavakuutuksen yhteydessä maksetaan myös työnantajan vakuutusmaksut (esim. työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu).

Kannattaa etukäteen selvittää, millainen vakuutusturva tarvitaan järjestämääsi tapahtumaa varten.

Mikäli tapahtumassa on arvokasta irtaimistoa tai arvokkaita esineitä, ne kannattaa vakuuttaa. Tarkista ja sovi kuitenkin, kenen vastuulla minkäkin esineen vakuuttaminen on.

Irtaimisto ja esineet kannattaa vakuuttaa erityisesti isoissa yleisötilaisuuksissa sekä myös pop up- ja kauppatyylisissä tapahtumissa. Varsinkin instrumentit ja esitystekniikkaan kuuluva kalusto voivat olla arvokkaita.

Näyttelytilaisuuksia varten voi ottaa näyttelyvakuutuksen, joka suojaa varkauksien, särkymisten ja muiden vahinkojen varalta.

Tarvitsetko apua tai neuvoa?

Ole yhteydessä tapahtumapalveluihin. Yhteystiedot näet klikkaamalla tästä!