Etusivu/Järjestä tapahtuma/Luvat/Rakennusvalvonnan luvat

Rakennusvalvonnan luvat

Lappeenrannan rakennusjärjestyksen luvussa 11.8 määrätään tapahtumien järjestämisestä seuraavasti.

Erilaisten tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen kaupunkitilaan pystyttää pieniä yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvonnan lupaa niin, että ne voivat olla pystytettynä paikallaan ja käytössä yhden viikon.

Yli viikon paikalla pysytettäville pienille yleisöteltoille yms. sekä suurille yleisöteltoille tulee aina hakea toimenpidelupa. Tapahtumien järjestämiselle tulee olla maanomistajan suostumus ja tapahtumalle tarvittavat luvat.

Tapahtumia järjestettäessä on huolehdittava riittävistä jätehuolto- ja
käymäläjärjestelyistä, häiritsevän melun ehkäisystä ja paikan siistimisestä tapahtuman jälkeen. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota mahdollisiin palo- ja pelastustoimintoihin sekä liikennejärjestelyihin.

Yleisöteltoissa tulee olla yleisömäärään nähden riittävästi opastettuja poistumisreittejä sekä alkusammutuskalustoa. Teltat on kiinnitettävä tukevasti maahan.

Tapahtuman jälkeen on rakennukset ja rakennelmat välittömästi poistettava ja tapahtuma-alue ympäristöineen siivottava. Vahingoittunut tai likaantunut katu tai muu alue on kunnostettava välittömästi.

Toimenpideluvan hakeminen

Lupaa haetaan rakennusvalvonnalta.  Luvan voi hakea sähköisesti e-lupana.

Lupaa varten tarvitaan:

  • Selvitys paikan hallinnasta
  • Pääpiirustukset l. suunnitelmat kokoontumistilasta tai –alueesta
  • Henkilömäärälaskelmat
  • Selvitys poistumisteistä ja alueen pelastustiereitistöstä
  • Suunnitelmat yleisötelttarakennelmista, esiintymislavoista. rakenteet ja kiinnitykset/ankkuroinnit
  • Selvitys jätehuollosta
  • Vastaavan työjohtajan hakemus
  • Pelastussuunnitelma

Lisätietoja rakennusvalvonnan sivuilta.

Tarvitsetko apua tai neuvoa?

Ole yhteydessä tapahtumapalveluihin. Yhteystiedot näet klikkaamalla tästä!