Etusivu/Järjestä tapahtuma/Rakentaminen ja järjestäminen/Järjestyksenvalvonta

Järjestyksenvalvonta

Tapahtuman turvallisuuden valvontaa varten tapahtuman järjestäjän tulee järjestää tapahtumaan riittävä määrä järjestyksenvalvojia.

Yleinen sääntö on, että sataa kävijää kohden täytyy olla vähintään yksi järjestyksenvalvoja. Poliisi kuitenkin määrittelee vähimmäisrajan tapauskohtaisesti ja voi vaatia lisäämään järjestyksenvalvojien määrää.

Laki järjestyksenvalvojista määrittelee järjestyksenvalvojien asettamista turvallisuuden yllä pitäjiksi yhdessä poliisin kanssa. Järjestyksenvalvojalain mukaan järjestyksenvalvojan tehtävänä on turvallisuuden ylläpitämisen lisäksi myös rikosten ja onnettomuuksien estäminen toiminta-alueellaan. Lisäksi heidän tehtävänään on tarkkailla kävijämäärää, jotta sallittu määrä ei ylity.

Järjestyksenvalvojien täytyy aina asettaa yleisön turvallisuus etusijalle ja toimittava tasapuolisesti sekä asiallisesti. Kaikki toimenpiteet on suoritettava välttäen suurempien vahinkojen ja haittojen aiheuttamista.

Lain mukaan järjestyksenvalvojalla on lupa estää henkilön pääsyn tilaisuuteen, mikäli henkilö voi vaarantaa tilaisuuden päihtymyksensä, varustautumisensa tai käyttäytymisensä vuoksi. Myös metallinpaljastimien tai muiden teknisten laitteiden käyttö on oikeutettua.

Järjestyksenvalvojiksi hyväksytään vain sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet järjestyksenvalvontakoulutuksen.

Järjestyksenvalvojan on käytettävä tunnuksena joko tunnistelaattaa tai tunnisteliiviä.

Lisätietoa Poliisin verkkosivustolla.

Tarvitsetko apua tai neuvoa?

Ole yhteydessä tapahtumapalveluihin. Yhteystiedot näet klikkaamalla tästä!