Etusivu/Järjestä tapahtuma/Luvat/Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä ilmoitus poliisille joko sähköisesti Poliisin verkkosivustolla tai lomakkeella.

Ilmoitus tehdään järjestämispaikan poliisilaitokselle. Ilmoitus kannattaa jättää vähintään kuukautta ennen tapahtuman järjestämistä. Määräajaksi on ilmoitettu kokoontumislain mukainen viisi päivää, mutta on hyvä toimittaa ilmoitus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ruuhka-aikojen yms. varalta.

Jos järjestät suurtapahtuman, poliisiin kannattaa olla yhteydessä vähintään kuusi kuukautta ennen tapahtuman ajankohtaa.

Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet.

Poliisin verkkosivustolla voi tehdä ilmoituksen sähköisen palvelun tai tulostettavan lomakkeen avulla. Sivustolla on myös tarkempaa tietoa tapahtumanjärjestäjälle yleisötilaisuuden järjestämiseen liittyen.

Yksityistilaisuus vai yleisötilaisuus?

Useat tapahtumat ovat yksityistilaisuuksia, eivätkä ne tarvitse erikseen lupia ja ilmoituksia.

Tällaisia tapahtumia ovat perhejuhlat ja muut tilaisuudet joissa kaikki osallistujat ovat tiedossa, tapahtuma on ulkopuolisilta suljetussa tilassa ja paikalla on alle 200 henkilöä.

Jos tapahtumalla on nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta, joka voi edellyttää kokoontumislain mukaisia ilmoituksia ja erilaisia lupia.

Yleisötilaisuus on määritelty kokoontumislaissa. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleensä erilaisia messuja, markkinoita, juhlia, seremonioita, kilpailuja, näytöksiä, mainostapahtumia, konsertteja ja muita tilaisuuksia, joihin muillakin kuin erikseen kutsutuilla on pääsy maksua vastaan tai ilman. Tapahtumia järjestävät niin yksityiset henkilöt kuin yritykset, yhdistykset ja julkinenkin sektori. Ne kokoavat ihmisiä yhteen jotain tarkoitusta tai merkitystä varten tiettyyn aikaan ja paikkaan.

1) yksityistilaisuudet

2) yksityisluonteiset tilaisuudet, jotka käsitellään kokoontumislain perusteella yleisötilaisuuksina, joista ei arvioida olevan haittaa yleiselle järjestykselle eikä turvallisuudelle (ei tarvetta järjestyksenvalvonnalle eikä erityisille liikennejärjestelyille), ei ilmoitusvelvoitetta poliisille eikä pelastusviranomaiselle.

3) yleisötilaisuus, josta tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille ja laadittava pelastussuunnitelma pelastusviranomaiselle. Tällaisia ovat esimerkiksi pilkkikisat.

4) yleisötilaisuus, josta tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille sekä laadittava tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Tällaisia ovat tavanomaiset yleisötapahtumat.

5) yleisötilaisuus, josta tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille ja laadittava tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Poliisi tekee erillisen lupapäätöksen. Tällaisia ovat usein suuremmat yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen vaikuttavat tapahtumat.

Rajanveto ilmoitusvelvollisten ja vapaiden tilaisuuksien välillä ei aina ole yksinkertaista. Yli 200 henkilöä vetävät tapahtumat käsitellään pääsääntöisesti yleisötilaisuutena. Useimmiten tapahtumajärjestäjän kannattaa tehdä ilmoitus yleisötilaisuudesta, kuin jättää tekemättä.

Jos joudut tekemään ilmoituksen yleisötilaisuudesta, poliisille tulee toimittaa myös turvallisuussuunnitelma. Samanlaisista tapahtumista täytyy yleensä toimittaa samalla myös pelastussuunnitelma. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat voi yhdistää, kunhan niissä on huomioitu niin poliisin kuin pelastuslaitoksenkin vaatimukset.

Tutustu tarkemmin turvallisuussuunnitelmaan ja pelastussuunnitelmaan!


Tarvitsetko apua tai neuvoa?

Ole yhteydessä tapahtumapalveluihin. Yhteystiedot näet klikkaamalla tästä!