Etusivu/Järjestä tapahtuma/Suunnittelu/Ympäristö ja sen siisteys

Ympäristö ja sen siisteys

Selvitä hyvissä ajoin, millaiset mahdollisuudet tapahtumapaikka tarjoaa roskien keräämiselle ja tarjoaako tapahtumapaikka esimerkiksi jäteastiat vuokraajan käyttöön.

Tapahtumaan voi joutua erikseen tilaamaan roska-astioita. Ne on hyvä sijoittaa ympäri tapahtumapaikkaa, erityisesti uloskäyntien, kulkureittien ja oheispalvelujen läheisyyteen. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa poistumis- ja pelastusreittien tielle.

Jos jätteet on tarkoitus lajitella, lajitteluastiat tulee merkitä ymmärrettävästi. Järjestäjä vastaa roskisten ja jäteasioiden tyhjentämisestä. Tapahtumaa kannattaa suunnitella niin, että jätteen määrää pystytään jo etukäteen karsimaan ja hallitsemaan erilaisten ratkaisujen avulla. Esimerkiksi jaettavien mainosten ja turhien pakkausten välttämisestä on apua.

Suurempia yleisötilaisuuksia varten tulee laatia erillinen jätehuoltosuunnitelma.

Jos huomaat tapahtumapaikan olevan epäsiisti tai roskainen ennen tapahtumaa, ole yhteydessä tapahtumapaikan vuokraajaan.

Siivouksesta on huolehdittava myös tapahtuman aikana. Siivouksen toteutus on hyvä suunnitella etukäteen, jotta paikka pysyy viihtyisänä eikä siivous häiritse tapahtuman kulkua.

Tapahtumapaikka tulee siivota myös tapahtuman jälkeen. Siivous on järjestäjän vastuulla tapahtuman aikana ja jälkeen.

Ilmastopääkaupunki Lappeenranta kannustaa myös tapahtumanjärjestäjiä suunnittelemaan tapahtumiaan ekologisiksi. Ympäristöasioiden huomiointi ja ympäristöystävällisyys lisäävät viihtyisyyttä ja osoittaa vastuullisuutta.

Ympäristöystävällisyys voi olla myös markkinointivaltti. Ympäristöystävällisistä teoista ja ekologisuuteen liittyvistä toiveista kannattaa rummuttaa tapahtumasta viestiessä.

Tapahtuman ympäristövaikutuksia tulee huolellisesta analysoida ennakkoon. Tapahtuma tulee suunnitella niin että sen tuotantoon osallistuvat, tapahtumassa palveluja tuottavat sekä yleisö voivat yhdessä toimia tapahtumassa kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja että tapahtumassa on toteutettu tehokas jätteiden keräys, lajittelu ja kierrätys.