Etusivu/Järjestä tapahtuma/Suunnittelu/Ympäristö ja sen siisteys

Ympäristö ja sen siisteys

Selvitä hyvissä ajoin, millaiset mahdollisuudet tapahtumapaikka tarjoaa roskien keräämiselle ja tarjoaako tapahtumapaikka esimerkiksi jäteastiat vuokraajan käyttöön.

Tapahtumaan voi joutua erikseen tilaamaan roska-astioita. Ne on hyvä sijoittaa ympäri tapahtumapaikkaa, erityisesti uloskäyntien, kulkureittien ja oheispalvelujen läheisyyteen. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa poistumis- ja pelastusreittien tielle. Järjestäjä vastaa roskisten ja jäteasioiden tyhjentämisestä. Suurempia yleisötilaisuuksia varten tulee laatia erillinen jätehuoltosuunnitelma.

Ilmastopääkaupunki Lappeenranta kannustaa myös tapahtumanjärjestäjiä suunnittelemaan tapahtumiaan ekologisiksi. Ympäristöasioiden huomiointi ja ympäristöystävällisyys lisäävät viihtyisyyttä ja osoittavat vastuullisuutta.

Lajitteluastiat tulee merkitä ymmärrettävästi. Tapahtumaa kannattaa suunnitella niin, että jätteen määrää pystytään jo etukäteen karsimaan ja hallitsemaan erilaisten ratkaisujen avulla. Esimerkiksi jaettavien mainosten ja turhien pakkausten välttämisestä on apua.

Ympäristöystävällisyys voi olla myös markkinointivaltti. Ympäristöystävällisistä teoista ja ekologisuuteen liittyvistä toiveista kannattaa rummuttaa tapahtumasta viestiessä. Tutustu vinkkeihin ympäristövastuullisen tapahtuman järjestämiseksi.

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset tapahtumien osalta

39 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden jälkeen sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteasiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivoamaan vähintään kerran päivässä.

Hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa näiden jätehuoltomääräysten 17 §:ssä jätteen arvioituun syntymäärään perustuvin edellytyksin. Biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä aina, kun yleisötilaisuudessa tarjoillaan elintarvikkeita. 

Etelä-Karjalan_jätehuoltomääräykset_1.1.2023_alkaen.pdf

Tapahtuman ympäristövaikutuksia tulee huolellisesta analysoida ennakkoon. Tapahtuma tulee suunnitella niin, että sen tuotantoon osallistuvat, tapahtumassa palveluja tuottavat sekä yleisö voivat yhdessä toimia tapahtumassa kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

1. Kysy ja puhu ympäristöasioista
Ennen kuin valitset, selvitä kuinka tapahtumapaikka, ruoka-,  ja cateringpalvelut ottavat ympäristövastuun huomioon toiminnassaan. Mikäli ympäristöasiat on huomioitu heikosti, keskustele näistä palveluntuottajien kanssa. Tietoisuuden lisääminen ja toiveiden esittäminen on aina tervetullutta.

2 . Lajittele jätteet
Varmista, että tapahtumassa on toteutettu tehokas jätteiden keräys, lajittelu ja kierrätys.

3. Suunnittele kulkuyhteydet
Selvitä, onko tapahtumapaikka helposti saavutettavissa kävellen, pyörällä tai julkisilla. Viesti näistä mahdollisuuksista tapahtumaan osallistuville. Pyri suunnittelemaan tapahtuma niin, että mahdolliset siirtymät tapahtuma-alueiden välillä voidaan tehdä kävellen.

4. Käytä sähköisiä materiaaleja
Älä tuota turhaa paperimateriaalia tapahtumaan. Useimmat materiaalit, kuten kutsut, ohjelman ja infomateriaalit voi jakaa sähköisesti. Digitaalisuutta voi hyödyntää esimerkiksi käyttämällä QR-koodia, jonka avulla vieras löytää materiaalin sähköisesti helposti. Tapahtumailmeen luomiseen voi käyttää esim. projisointia roll-uppien ja julisteiden tilalla.

5. Vuokraa ja kierrätä
Alue- ja tilasuunnittelussa kannattaa hyödyntää vuokratavaroita sekä kierrätysmateriaaleja. Ostettavien tuotteiden osalta on hyvä miettiä, miten materiaalit jatkokäytetään tapahtuman päätyttyä. Suosi uudelleen käytettäviä tuotteita ja materiaaleja.

6. Suosi kesto- ja kierrätysmateriaaleja
Pyri käyttämään kestotuotteita ja valitsemaan tuotteita, jotka eivät ole yksittäispakattuja.  Pyri suunnittelemaan tarjoilut ilman kertakäyttöastioita. Jos tuote on tarpeellinen, mieti, löytyisikö sitä valmistettuna esimerkiksi kierrätetystä materiaalista. Valitse ympäristösertifioituja paperituotteita.

7. Muistoja materian sijaan
Pyri tarjoamaan osallistujille erityisiä kokemuksia ja muistoja esineiden sijaan. 

8. Tarjoa ekologista ruokaa
Vähennä lihan käyttöä ja suosi kasvisruokia. Ruokahävikin vähentämiseksi suunnittele kaikki tarjoilut tarkasti, ettei tule tilattua ylimääräistä. Suosi elintarvikehankinnoissa ja tarjoiluissa kausituotteita, luomutuotteita ja vastuullisuusmerkittyjä tuotteita. Suosi paikallista ja tilaa mahdollisuuksien mukaan tarjoiluihin paikallisia tai mahdollisimman lähellä tuotettuja raaka-aineita. Suosi kausituotteita.

9. Huomioi erityisruokavaliot
Pyydä palveluntarjoajaa huomioimaan laktoosittomuus ja gluteenittomuus kaikissa tarjoiluissa, mikäli mahdollista.
Näin ei tarvitse valmistaa useita eri vaihtoehtoja tarjoiluista.

10. Juomat luomuna
Tarjoa, myy ja pyydä tarjoiluihin vain vastuullisesti tuotettua luomukahvia ja teetä ja varmista, että tarjolla on kaura- tai muuta kasvisjuomaa maidon rinnalla. Suosi luomuviinejä, -kuohuviiniä, -oluita, joita on nykyään erinomainen valikoima saatavilla.

Jos huomaat tapahtumapaikan olevan epäsiisti tai roskainen ennen tapahtumaa, ole yhteydessä tapahtumapaikan vuokraajaan.

Siivouksesta on huolehdittava myös tapahtuman aikana. Siivouksen toteutus on hyvä suunnitella etukäteen, jotta paikka pysyy viihtyisänä eikä siivous häiritse tapahtuman kulkua.

Tapahtumapaikka tulee siivota myös tapahtuman jälkeen. Siivous on järjestäjän vastuulla tapahtuman aikana ja jälkeen.